Schoonderhage
 
 
 
Nieuw Logo Schoonderhage

wafelbak gemeente Haaltert

De Warmste weektrein stoomt binnen in Ninove

Benefiet Schoonderhage

Pop-up kunstgalerij

Warmste Week Studio Brussel

SOBVerslag Barbecue 25 juni 2017

Ronde Van Schoonderhage

Bespreking Zwarte Fleschbier


Historiek

Het ideeëngoed van VZW Schoonderhage ontstond begin de jaren zeventig binnen het RIBTO Aalst, een school voor buitengewoon onderwijs. Leerkrachten gingen er op zoek naar een antwoord op de vraag naar opvang voor schoolverlaters met een ernstige mentale handicap. Mensen die noch in het gewone arbeidscircuit, noch in een beschutte werkplaats konden tewerkgesteld worden. Tot dan waren deze mensen, eens 21 jaar, verplicht thuis te blijven - met het risico van sociale vereenzaming - of verdwenen zij in de massa van de psychiatrie, met het daarnaan verbonden sociaal isolement. Mede door subsidiërinsmogelijkheden van Staatswege ontstonden begin de jaren '70 in Vlaanderen een aantal kleinschalige initiatieven voor huisvesting van mensen met een handicap-zo ook regio Aalst. In 1975 werd, mede door tussenkomst van het "Beschermcomité" voor het gehandicapte kind', de hoeve"Schoonderhage" in Sint-Lievens-Esse aangekocht. De vereniging en het begrip "Schoonderhage" waren geboren. In de vier daarop volgende jaren werd de hofstede door talrijke vrijwilligers omgebouwd tot een harmonieus, functioneel dagverblijf. Op 17 september 1979 traden de eerste 6 mensen binnen langs de grote poort...

Al vrij vlug na de opening van het dagcentrum deed zich evenwel de nood voelen tot een meer permanent karakter van de opvang en begeleiding. Van daaruit ontstond het bezigheidshome. In het centrum van Sint-Lievens-Esse woonden vanaf 1982 aanvankelijk 6 mensen samen. Later werd een tweede huis gehuurd voor nog eens 4 mensen. In 1993 kocht Schoonderhage het voormalige postgebouw aan eveneens gelegen in de kauwstraat. Dit gebouw werd verbouwd tot een moderne woning voor 10 mensen. Al vrij vlug echter werd Schoonderhage geconfronteerd met het begrip 'wachtlijst': een lange rij wachtenden voor een open plaats. Uitbreiding drong zich op.

In het voorjaar van 1981 vond Schoonderhage aan de Dender te Pollare een ideale bouwplaats ( in de omgeving gekend als de Zwarte Flesch) voor de opstart van een tweede project. Gezien er ingrijpende verbouwingswerken dienden te gebeuren besloot Schoonderhage midden 1988 een woning te huren in de Vlierlaan te Ninove. Hier werden gedurende 3 jaar 4 mensen opgevangen in het homesysteem.. dit was een tussenoplossing tot de verbouwingswerken eind 1990 aan de Zwarte Flesch te Pollare voltooid waren. De activiteiten in de Vlierlaan werden voortgezet door VZW de Dorpel (dienst begeleid wonen)

Het project dat voor 30 mensen opvang en huisvesting voorzag bleek evenwel onvoldoende en een derde project werd uitgewerkt. Aan 't Sluisken in Aalst zou Schoonderhage in smanewerking met het OCMW in 1996 een nieuwe thuis voor 40 mensen realiseren.

En nog bleef de nood hoog... Schoonderhage ging door en startte in 1999 een project 'Beschermd Wonen' voor 5 personen in Pollare. Het betekende een verdere differentiatie van het zorgaanbod.

Vanaf het jaar 2000 realiseerde Schoonderhage bijkomende opvangplaatsen in zijn werkingsregio :

2002: project Muylem/Appelterre  :kleinschalig dagbestedingsproject.

2006 : Project Lebeke/Outer : woning en dagbesteding

2006: Project Heldergem : woning

2009: Project Norbertijnen/Ninove : duplo woning

2012 : Project Iddergem : woning en dagbesteding

In het kader van uitbreidingsmogelijkheden  binnen VIpa 2009 werd onze aanvraag voor uitbreiding met 20 plaatsen goedgekeurd door VAPH. De opvangplaatsen zullen deels gerealiseerd worden in een project Aardeweg ( OUter/Ninove) en het project Aalst ( uitbreiding bestaand project) en zal in totaal opvang bieden aan 16 personen.

De grond in Aardeweg werd aangekocht en het stedebouwkundig attest werd afgeleverd. Het volledig bouwdossier werd ingediend op 10 december 2013 en is uitvoeringsklaar.

Het is enkel wachten op de handtekening van de bevoegde minister om de aanbestedingen van de bouwwerken te laten starten.

Schoonderhage