Schoonderhage
 
 
 
Nieuw Logo Schoonderhage

wafelbak gemeente Haaltert

De Warmste weektrein stoomt binnen in Ninove

Benefiet Schoonderhage

Pop-up kunstgalerij

Warmste Week Studio Brussel

SOBVerslag Barbecue 25 juni 2017

Ronde Van Schoonderhage

Bespreking Zwarte Fleschbier


Nieuw Logo Schoonderhage

Nieuw Logo Schoonderhage

 Vanaf  najaar  2017 werd het vernieuwd logo in gebruik genomen. Deze vernieuwing    kadert in een actualisering van de missie en visie van Schoonderhage als       antwoord  op  de wijzigende maatschappelijke context en veranderingen in de     zorgsector.

Het vernieuwd logo leunt sterk aan bij het oude logo in de vorm van een –S– omdat de basiswaarden en het ideeëngoed initieel behouden blijven.

Het nieuwe logo is samengesteld uit 3 afzonderlijke elementen maar telkens verbonden met elkaar in symbiose. Symbiose staat voor een duurzame verbondenheid die voor alle betrokken partijen een meer-waarde oplevert.

De afzonderlijke elementen kunnen op diverse manieren ingevuld worden:

Op niveau van de dienstverlening: dagbesteding, woonondersteuning en ambulante begeleiding.

Op niveau van de werk– of leefomgeving: de cliënten/bewoners, de medewerkers en de omgeving( familie, buren, zorgpartners,...)

Op niveau competenties medewerkers: solidair samenwerken, op-recht zijn en zorgzaam zijn naar elkaar en de omgeving.

Het op elk niveau in symbiose verbonden zijn is noodzakelijk om de missie  en visie vastgelegd in het initieel ideeëngoed na te streven.

 

Ook de gekozen kleuren hebben een betekenis volgens de psychologie van de kleuren:

Geel staat symbool voor levendigheid, licht, zon, hoop, energie en   geluk.

Oranje is een warme, vrolijke kleur vol vitale energie die aanzet tot po-

sitief denken en is nauw verbonden met de levenskracht. Oranje zet aan tot creativiteit en goed humeur.

Bordeaux rood helpt je om verbinding te maken met het innerlijk ik, passie en je levenslust. Het kan je leiden naar je levensdoel en helpen

om dromen waar te maken.

Schoonderhage