Schoonderhage
 
 
 
Nieuw Logo Schoonderhage

wafelbak gemeente Haaltert

De Warmste weektrein stoomt binnen in Ninove

Benefiet Schoonderhage

Pop-up kunstgalerij

Warmste Week Studio Brussel

SOBVerslag Barbecue 25 juni 2017

Ronde Van Schoonderhage

Bespreking Zwarte Fleschbier


Over Schoonderhage ...

Schoonderhage is een vereniging die voorziet in opvang en huisvesting van mensen met een mentale handicap. 

Het dagcentrum biedt dagopvang van maandag tot vrijdag en is bestemd voor mensen die nog terechtkunnen in hun thuissituatie. Een door schoonderhage georganiseerde busdienst brengt de mensen dagelijks van en naar huis. In het dagcentrum nemen de dagverblijvers deel aan een zogenaamd bezigheidsprogramma. De bezigheden of activiteiten zijn meestal van huishoudelijke, ambachtelijk-artisanale en agrarische aard. Ze zijn vatbaar voor mensen die niet direct abstract kunnen denken. Samen met de niet-bezigheden vormen zij een voor elke deelnemer verschillend evenwicht tussen arbeid en rust, inspanning en ontspanning.

Het bezigheidshome voorziet in permanente huisvesting en is bestemd voor mensen die geen thuis meer hebben of niet meer naar huis kunnen om reden van sociale of medische aard. Overdag zijn de mensen van het bezigheidshome ingeschakeld in het bezigheidsprogramma van het dagcentrum. Buiten de "werkuren" doen zij wet in de zogenaamde valide wereld als gangbaar geldt: tv-kijken, uitstap, film, winkelen, haarkapper, sport, ...

Het begrip Beschermd Wonen werd door het Vlaams Agentschap ingevoerd in 1997. het betreft een woonvorm voor mensen met een licht / matig mentale handicap, die meer vrijheid en zelfstandigheid aankunnen dan bewoners van een tehuis. Binnen het streven naar zelfredzaamheid en ontvoogding zitten zij soms teveel gekneld tussen afspraakjes en structuren van een georganiseerde groep. Hun ontplooiingkansen worden wellicht meer gewaarborgd wanneer zij, nog steeds onder begeleiding, zelf een groot deel van hun wonen en werken kunnen invullen. De groepsgrootte is beperkt tot 5 personen.


Schoonderhage