Schoonderhage
 
 
 
Nieuw Logo Schoonderhage

wafelbak gemeente Haaltert

De Warmste weektrein stoomt binnen in Ninove

Benefiet Schoonderhage

Pop-up kunstgalerij

Warmste Week Studio Brussel

SOBVerslag Barbecue 25 juni 2017

Ronde Van Schoonderhage

Bespreking Zwarte Fleschbier


Visie

VisieDe missie, visie, waarden, objectieven en geschreven referentie kader zijn terug te vinden in "Intentieverklaring van Schoonderhage" en in de brochure "Stilleven vol Beweging". De intentieverklaring maakt deel uit van het "arbeidsreglement" en van het "reglement van orde" en wordt als dusdanig gecommuniceerd bij de indiensttreding van een werknemer of bij opname van een bewoner.

Sleutelwoord binnen de werking en organisatie van Schoonderhage is het zogenaamde normalisatieprincipe. Inherent daaraan zijn de begrippen kleinschaligheid, integratie en scheiden van wonen en werken medebepalend bij de invulling van "leven op Schoonderhage".

Naar woon- en leefomgeving wordt gestreefd om zoveel mogelijk huiselijkheid en privacy te creƫren. De grootte van voorziening en de inrichting van het gebouw wordt derhalve getoetst aan wat in de zogenaamde valide wereld als gangbaar geldt.

Naar de interactie met de bewoners veronderstelt normalisatie, het respecteren van de eigenheid van de gehandicapte mens, het ontplooien van zijn mogelijkheden en niet het benadrukken van zijn deviatie, het bevorderen van de sociale integratie in functie van de individuele behoefte.

Het leef- en werkklimaat binnen Schoonderhage wordt niet bepaald door de medicus of de therapeut, maar vertrekt bij het normale en vanuit de persoonlijkheid van de bewoners en het personeel (multidisciplinair werken).

Schoonderhage