Schoonderhage
 
 
 
Nieuw Logo Schoonderhage

wafelbak gemeente Haaltert

De Warmste weektrein stoomt binnen in Ninove

Benefiet Schoonderhage

Pop-up kunstgalerij

Warmste Week Studio Brussel

SOBVerslag Barbecue 25 juni 2017

Ronde Van Schoonderhage

Bespreking Zwarte Fleschbier


Voor wie

Aanmelding
Ouders, familie of doorverwijzers kunnen contact opnemen met de sociale dienst van Schoonderhage. In een eerste kennismaking wordt nagegaan of betrokkene voldoet aan de opnamevoorwaarden:
• min. 18 jaar zijn
•  behoren tot de groep matig/ernstig mentaal gehandicapt
• aangeboren handicap en beslissing tot tenlasteneming Vlaams Agentschap hebben
• wonen in de werkingsregio (zuid-oosthoek van provincie Oost-Vlaanderen)

Indien hieraan voldaan is wordt de kandidaat bewoner/gebruiker ingeschreven op de interne wachtlijst en de centrale wachtlijst provincie Oost-Vlaanderen.

Opname
Van zodra er zich een opnamemogelijkheid aanbiedt, wordt nagegaan wie in aanmerking komt om de open plaats in te vullen, rekening houdende met de sociale urgentiegraden zoals geregistreerd bij de centale wachtlijst. De betrokkene wordt uitgenodigd voor een intakegesprek door de sociale dienst. Indien betrokkene akkoord gaat met het zorgaanbod, worden de verblijfsovereenkomsten opgesteld en ondertekend.

Introductie
Aan een definitieve opname gaat steeds een proefperiode ( 3 maanden DC/6 maanden TNW) vooraf. Tijdens de proefperiode wordt voor iedere nieuwe bewoner /gebruiker een handelingsplan opgesteld. Dit handelingsplan omvat een aantal adviezen, tips en richtlijnen om de levenskwaliteit van elke bewoner/gebruiker te waarborgen, om de harmonie van het samenleven te bevorderen en te bewaken. Het handelingsplan is een baken, een leidraad voor onderweg. Het handelingsplan wordt met regelmaat geëvalueerd en bijgestuurd.
Schoonderhage