ANNULERING GEPLANDE EVENEMENTEN
05/15/2020
WEEKENDREGELING HOME BEWONERS DIE NAAR HUIS WILLEN
05/26/2020
Vicky was een sociaal bewogen, lieve vrouw. Haar streven naar sociale rechtvaardigheid en haar inzet ten gunste van mensen met minder mogelijkheden liepen als een rode draad door haar leven.
Vicky stond mee aan de wieg van Schoonderhage en was zowel als pionier, als binnen haar functie van ondervoorzitter een van de meest standvastige peilers binnen de vereniging. Schoonderhage was een wezenlijk deel van haar leven, haar leven was een deel van Schoonderhage. Hartelijkheid, empathie, eenvoud, waardigheid en haar onvoorwaardelijk vertrouwen in de doelstelling van de vereniging vormden de basis van haar woorden en daden.
Haar engagement en appreciatie voor het werkveld kreeg gestalte in de bijzonder attentvolle manier waarop zij haar "meterschap" van Schoonderhage Aalst en Schuitstraat 14 steeds weer zichtbaar en voelbaar maakte.
Ook in de laatste fase van haar leven - toen alles niet meer zo duidelijk was - bleef zij op een merkwaardige heldere wijze haar interesse en liefde betonen voor de vereniging die haar zo dierbaar was.
In die optiek is dit afscheid ook een uitnodiging om al de schone dingen die zij mede heeft opgebouwd te bestendigen in duurzame zorg, waarbij de mens met een beperking de maat van alle dingen is.
Als eerbetoon aan de dame die binnen Schoonderhage een unieke persoonlijkheid is geweest.