Giften en schenkingen

Giften

Met overheidssteun alleen zou Schoonderhage niet hetzelfde zijn, maar het is namelijk dankzij de vele grote en kleine giften van verschillende sympathisanten, organisaties en serviceclubs dat wij onze cliënten net dat tikkeltje meer kunnen bieden. Daarom ontvangen wij elke vorm van financiële steun dan ook met open armen.

Ieder gift, groot of klein, maakt voor ons een groot verschil. Hierdoor kunnen we sneller inspelen op de veranderende noden en behoeften van onze cliënten.

Iedere financiële steun wordt geïnvesteerd in één van onze projecten, daarom stellen we hieronder onze lopende projecten voor.

Schenkingen

Je kan Schoonderhage ook helpen via 2 soorten schenking:

  • Schenking van hand tot hand: je kan geld, juwelen, kunstwerken... schenken aan Schoonderhage. Voor dit soort schenkingen betaal je geen belasting.
  • Schenking bij notariële akte betreft de schenking van onroerende goederen en kan alleen bij notariële akte geschieden. In dit geval worden de schenkingsrechten betaald door Schoonderhage.

Schenkingen worden niet lichtzinnig gedaan. Indien u een schenking aan Schoonderhage overweegt, nodigen wij u van harte uit zodat wij enige toelichting kunnen verschaffen bij onze werking en de lopende projecten.

Voor meer technische toelichting m.b.t. schenkingen, raden wij u aan contact op te nemen met een notaris.


Iedere financiële steun wordt geïnvesteerd in één van onze projecten, daarom stellen we hieronder onze lopende projecten voor.

Hoe steunen?

Dankzij giften en schenkingen kunnen wij onze cliënten net dat tikkeltje meer bieden.

Overschrijven kan op rekeningnummer:
BE29 3930 0315 9764
van Schoonderhage vzw met de vermelding ‘gift’.

Voor giften vanaf 40€ kunnen wij een fiscaal attest toekennen.
Fiscale attesten worden opgemaakt en verstuurd aan het begin van het jaar volgend op de gift.

Snoezeltuin te Outer

Een snoezeltuin is een aangepaste en ingerichte tuin waar we vooral gaan werken met door de natuur aangeboden prikkels. Want een tuin is een omgeving waar de zintuigelijke prikkels niet vastliggen, maar aangeboden worden op het ritme van de natuur. Een tuin waar je doorheen gereden kan worden als je zelf niet kunt lopen, niet kan zien of niet kan horen. De prikkels uit de natuur doen een beroep op alle zintuigen, ze zijn oneindig en liggen als het ware voor het oprapen. De wind die je gezicht streelt, vogels die fluiten, iedere struik, boom of plant die weer anders voelt, de geuren van de bloemen, het zoemen van de bijen en het fladderen van de kleurrijke vlinders. Alle zintuigen worden via diverse prikkels gestimuleerd:

  • Visuele prikkels: kleurige bloemen en planten, in de wind bewegende opstellingen, opstelling van bewegende spiegels
  • Auditieve prikkels: in de wind bewegende opstellingen, insectentuin, waterfontein
  • Tactiele prikkels: via voelen aan planten/bomen en struiken, stappen over diverse ondergrond materialen, het voelen aan diverse natuurlijke materialen
  • Geur/smaak prikkels: ruiken en proeven aan diverse kruiden/eetbare planten.

Bedoeling is dat al deze prikkels worden aangeboden op een veilige manier, op een beperkte oppervlakte waar de bewoners samen met begeleiding via een wandeling via de diverse thematuinen kunnen genieten van al deze aangeboden prikkels. De tuin wordt ingedeeld in een aantal sectoren waar telkens een andere gewaarwording en activiteit kan aangeboden worden. Doorheen de tuin zijn ook voldoende rustpunten voorzien waar bewoners kunnen schommelen, op een trampoline kunnen liggen, ...

Belevingstuin Esse

De corona-crisis heeft een impact gehad op het samenleven in het dagcentrum. De fysieke scheiding van collega’s en bewoners, de reorganisatie van de dagbesteding binnen de ‘bubbels’, zeer beperkte mogelijkheden aan ruimte en materiaal, geen externe activiteiten meer, geen uitstappen, feestjes, vakanties… het heeft wat losgemaakt en leidde tot bijzondere creativiteit en inzichten.

Het idee om de beschikbare groene ruimte rondom het dagcentrum te herschikken zodat we op eigen domein een nieuwe waaier aan activiteiten kunnen aanbieden, werd door het ganse team enthousiast onthaald.

En zo werd een samenwerkingsproject geboren: een beweeg-, beleef- en ontmoetingspad in eigen tuin. Een tuin waar voor iedereen iets te beleven en ontdekken valt, waar natuurbeleving, expressieve en educatieve activiteiten, sport en spel centraal staan. Een tuin om andere mensen te ontmoeten en uit te nodigen tot samen beleven.