Logeren

Sinds kort biedt Schoonderhage ook logeren aan binnen de bestaande woningen. Zowel cliënten van onze dagcentra als externe cliënten kunnen hier een beroep op doen. Logeren kan zowel op regelmatige basis als sporadisch, afhankelijk van de noden en de beschikbaarheid van bedden binnen onze bestaande groepen. De financiering kan zowel via Rechtstreeks Toegankelijke Hulp als via een persoonsvolgend budget. Het aantal dagen en nachten wordt bepaald door uw vraag en de middelen die nog resteren binnen uw budget.