Personeel

Heb je een hart voor zorg, werk je graag met onze doelgroep, kan je je vinden in de visie van Schoonderhage, beschik je over een gezonde dosis organisatietalent en enthousiasme? Neem dan zeker een kijkje op onze vacaturepagina!

Als begeleidend personeel, word je tewerkgesteld als dagcentrumbegeleider of woningbegeleider:

  • als woningbegeleider werk je samen met een team aan het creëren van een huiselijke sfeer voor onze bewoners. Je staat in voor de dagelijkse begeleiding en verzorging van de bewoners, met ondersteuning van thuisverpleegkundige dienst, woningarts, kinesist,...
  • als dagcentrumbegeleider zorg je voor een zinvolle dagbesteding voor onze bewoners. In samenwerking met het team werk je een activiteitenprogramma op maat van onze bewoners uit.

Als woningverantwoordelijke of dagcentrumverantwoordelijke coördineer je de werking van een woning of dagcentrum en vervul je - naast het begeleidingswerk - opdrachten op vlak van personeels- en bewonersbeleid, infrastructuur, samenwerking binnen het team, binnen de organisatie en daarbuiten. Als logistiek personeel, kan je tewerkgesteld worden als poetskracht of medewerker technische dienst. Binnen de centrale administratie in Pollare zijn er functies binnen de bewoners- & personeelsadministratie, preventiedienst, boekhouding en sociale dienst. Van iedereen die werkzaam is binnen Schoonderhage (alle werknemers, vrijwilligers, stagiairs, …) wordt verwacht dat hij/zij beschikt over volgende waardengebonden competenties:

Deze waardengebonden competenties weerspiegelen de visie en organisatiecultuur binnen Schoonderhage. Ze vormen eveneens de basis voor het competentieprofiel en functiebeschrijving van de verschillende functies in de organisatie.

Solidair samenwerken

Binnen Schoonderhage vzw werken betrokken medewerkers solidair samen aan het verwezenlijken van de gemeenschappelijke visie en doelstellingen van de organisatie. Medewerkers nemen - zowel binnen de eigen afdeling, als binnen de entiteit en de gehele organisatie - spontaan engagement op om op constructieve wijze samen te werken aan het welbevinden van bewoners en personeel. Eigen inbreng, handelen en gedrag worden voortdurend afgestemd op en afgetoetst aan de noden en behoeften van de organisatie. Er wordt bijgedragen tot een goede samenwerking tussen Schoonderhage en externe partners.

Oprecht zijn

Binnen Schoonderhage vzw gaan medewerkers op een integere, warme en respectvolle manier om met bewoners en medewerkers. Medewerkers kiezen resoluut voor een mensgerichte aanpak, waarbij men oprechte interesse toont voor de ander en attent is voor de noden van de ander. Er wordt gestreefd naar een open, constructieve dialoog, waarin ieder de eigen mening in wederzijds respect voor elkaar kan communiceren.

Zorgzaamheid

Binnen Schoonderhage vzw nemen medewerkers zorg op voor zowel mens (bewoners, personeel, netwerk,…) als omgeving (gebouw, materiaal,…). Medewerkers tonen bezorgdheid voor anderen, de werk- en leefomgeving en passen hun handelen daaraan aan. Er wordt in wederzijds respect en empathisch met elkaar omgegaan en in de omgang met bewoners wordt aandacht besteed aan correct agogisch handelen.