Persoonsvolgende financiering

Sinds 1 januari 2017 maakte de sector Personen met een Handicap de overstap naar persoonsvolgende financiering of PVF. Dit betekent dat vanaf die datum de subsidiëring niet meer rechtstreeks naar de organisaties gaat maar naar de cliënten die op deze manier meer eigen regie krijgen over hun leven. Schoonderhage is een vergunde zorgaanbieder binnen persoonsvolgende financiering.


Meer informatie over Persoonsvolgende Financiering vindt u op: https://www.vaph.be/pvf


Met vragen over de invulling van persoonsvolgende financiering binnen Schoonderhage kan u terecht op info@schoonderhage.be of 054/32.90.00