Rechtstreeks toegankelijke hulp

Rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) is beperkte, handicapspecifieke ondersteuning in de vorm van begeleiding, dagopvang of verblijf voor wie af en toe hulp nodig heeft. Voor rechtstreeks toegankelijke hulp moet je geen aanvraag indienen bij het VAPH. Je stapt rechtstreeks naar de zorgaanbieder. Schoonderhage is een erkende zorgaanbieder voor RTH.

Rechtstreeks toegankelijke hulp is er voor jou als je voldoet aan deze voorwaarden:

  1. Er is een (vermoeden) van handicap
  2. Je bent jonger dan 65 jaar of was voor die leeftijd al erkend door het VAPH
  3. Je woont in Vlaanderen of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  4. Je hebt als meerderjarige nog geen terbeschikkingstelling van een persoonsvolgend budget

Elke zorgaanbieder beschikt over een bepaalt aantal punten die men kan inzetten voor Rechstreeks Toegankelijke Hulp. Zolang de zorgaanbieder nog over punten beschikt, kan hij per persoon maximaal 8 punten inzetten.

Woonondersteuning

Je hebt tijdelijk nood aan residentiële woonondersteuning? Dan kan je hiervoor een beroep doen op Schoonderhage. De woonondersteuning is beperkt in frequentie en intensiteit. De planning van de logeerdagen kan samen met onze sociale dienst op uw noden afgestemd worden.

Dagbesteding

Via RTH kan je beperkt aansluiten bij de activiteiten van één van onze dagcentra als je zelf instaat voor vervoer. Dagbesteding via RTH geeft recht op 1 à 2 dagen dagbesteding per week.

Ambulante/mobiele ondersteuning

Schoonderhage biedt ambulante ondersteuning in de vorm van begeleid werk of onder de vorm van psychologische ondersteuning.

Outreach

Outreach is de overdracht van handicapspecifieke kennis aan een groep van minimaal 3 ondersteuners van personen/persoon met een handicap, met als doel de motivatie en de draagkracht van de ondersteuners te verhogen.

Meer informatie over RTH kan je vinden op de website van VAPH.

Kom je graag kennismaken met Schoonderhage i.f.v. RTH? Neem dan zeker contact op, je vindt de gegevens via onze pagina ‘beschikbaar aanbod’.