Onze waarden

Schoonderhage is een organisatie in volle groei die investeert in haar medewerkers: kansen bieden en ontplooiing stimuleren zijn sleutelbegrippen. We bieden dan ook voldoende vormingsmogelijkheden aan, zowel individueel als in groep.

Binnen Schoonderhage staan ervaren, geëngageerde en hulpvaardige collega’s klaar, die binnen een vlakke organisatiestructuur solidair samenwerken in een aangename werkomgeving. Solidair samenwerken, oprecht zijn en zorgzaam zijn, vormen de kerncompetenties voor alle medewerkers

Solidair samenwerken

Binnen Schoonderhage vzw werken betrokken medewerkers solidair samen aan het verwezenlijken van de gemeenschappelijke visie en doelstellingen van de organisatie. Medewerkers nemen - zowel binnen de eigen afdeling, als binnen de entiteit en de gehele organisatie - spontaan engagement op om op constructieve wijze samen te werken aan het welbevinden van bewoners en personeel. Eigen inbreng, handelen en gedrag worden voortdurend afgestemd op en afgetoetst aan de noden en behoeften van de organisatie. Er wordt bijgedragen tot een goede samenwerking tussen Schoonderhage en externe partners.

Oprecht zijn

Binnen Schoonderhage vzw gaan medewerkers op een integere, warme en respectvolle manier om met bewoners en medewerkers. Medewerkers kiezen resoluut voor een mensgerichte aanpak, waarbij men oprechte interesse toont voor de ander en attent is voor de noden van de ander. We streven naar een open, constructieve dialoog, waarin ieder de eigen mening in wederzijds respect voor elkaar kan communiceren.

Zorgzaamheid

Binnen Schoonderhage vzw nemen medewerkers zorg op voor zowel mens (bewoners, personeel, netwerk…) als omgeving (gebouw, materiaal…). Medewerkers tonen bezorgdheid voor anderen, de werk- en leefomgeving en passen hun handelen daaraan aan. We gaan empatisch en in wederzijds respect met elkaar om. In de omgang met bewoners besteden we aandacht aan correct agogisch handelen.