RTH / PVF

Rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH)

Rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) is beperkte, handicapspecifieke ondersteuning in de vorm van begeleiding, dagopvang of verblijf voor wie af en toe hulp nodig heeft. Voor rechtstreeks toegankelijke hulp moet je geen aanvraag indienen bij het VAPH. Je stapt rechtstreeks naar de zorgaanbieder. Schoonderhage is een erkende zorgaanbieder voor RTH.

Rechtstreeks toegankelijke hulp is er voor jou als je voldoet aan deze voorwaarden:

  1. Er is een (vermoeden) van handicap
  2. Je bent jonger dan 65 jaar of was voor die leeftijd al erkend door het VAPH
  3. Je woont in Vlaanderen of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  4. Je hebt als meerderjarige nog geen terbeschikkingstelling van een persoonsvolgend budget

Elke zorgaanbieder beschikt over een bepaalt aantal punten die men kan inzetten voor Rechstreeks Toegankelijke Hulp. Zolang de zorgaanbieder nog over punten beschikt, kan hij per persoon maximaal 8 punten inzetten.

Woonondersteuning

Je hebt tijdelijk nood aan residentiële woonondersteuning? Dan kan je hiervoor een beroep doen op Schoonderhage. De woonondersteuning is beperkt in frequentie en intensiteit. De planning van de logeerdagen kan samen met onze sociale dienst op uw noden afgestemd worden.

Dagbesteding

Via RTH kan je beperkt aansluiten bij de activiteiten van één van onze dagcentra als je zelf instaat voor vervoer. Dagbesteding via RTH geeft recht op 1 à 2 dagen dagbesteding per week.

We organiseren regelmatig kennismakingsmomenten en rondleidingen binnen onze dagcentra. Kom je graag eens kennismaken met één van onze dagcentra? Neem dan een kijkje op onze pagina Kennismakingsmoment dagcentra Schoonderhage vzw - Schoonderhage vzw

Voor meer info kan je ook altijd contact opnemen met onze sociale dienst: 

Lieve Van Trimpont en Dana Roelants
054/32.90.00
socialedienst@schoonderhage.be

 

Ambulante/mobiele ondersteuning

Schoonderhage biedt ambulante ondersteuning in de vorm van begeleid werk of onder de vorm van psychologische ondersteuning.

Outreach

Outreach is de overdracht van handicapspecifieke kennis aan een groep van minimaal 3 ondersteuners van personen/persoon met een handicap, met als doel de motivatie en de draagkracht van de ondersteuners te verhogen.

Meer informatie over RTH kan je vinden op de website van VAPH.

Kom je graag kennismaken met Schoonderhage i.f.v. RTH? Neem dan contact op met onze sociale dienst:

Lieve Van Trimpont en Dana Roelants
054/32.90.00
socialedienst@schoonderhage.be

 

Persoonsvolgende financiering (PVF)

Sinds 1 januari 2017 maakte de sector Personen met een Handicap de overstap naar persoonsvolgende financiering of PVF. Dit betekent dat vanaf die datum de subsidiëring niet meer rechtstreeks naar de organisaties gaat maar naar de cliënten die op deze manier meer eigen regie krijgen over hun leven. Schoonderhage is een vergunde zorgaanbieder binnen persoonsvolgende financiering.


Meer informatie over Persoonsvolgende Financiering vindt u op: https://www.vaph.be/pvf


Met vragen over de invulling van persoonsvolgende financiering binnen Schoonderhage kan u terecht op info@schoonderhage.be of 054/32.90.00